top of page

למכירה

מגרשים

בבית שמש

למכירה

מגרשים

מגרש למכירה בבית שמש, 7 דונם למכירה לתעשייה, לאחסנה או לוגיסטיקה בהר טוב , בית שמש .

מגרש למכירה בבית שמש,   7 דונם למכירה לתעשייה, לאחסנה או לוגיסטיקה בהר טוב , בית שמש .

0230062020 בבית שמש

קוד נכס מספר :

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מגרש למכירה בהר טוב , בית שמש , עם תב"ע לאחסנה ולוגיסטיקה . למכירה מיידית

בבית שמש

למכירה

מגרשים

למכירה באזור התעשייה של בית שמש כ 11 דונם לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשייה אם אופציה לבניה של שני מפלסים אם גישה ישירה

למכירה באזור התעשייה של בית שמש כ 11 דונם לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשייה אם אופציה לבניה של שני מפלסים אם גישה ישירה

בהר טוב 28.04.2021

קוד נכס מספר :

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

למכירה באזור התעשייה של בית שמש הר טוב בית 2 מגרשים של כ 5.5 דונם כל אחד צמודים ובגודל כולל של כ 11דונם לאחסנה ,ללוגיסטיקה, לתעשייה, או לכל שימוש מותר על פי התב"ע מחיר אטרקטיבי. מגרש יפה ופינתי עם גישה מעולה וחשיפה מויצוינת

bottom of page