top of page

למכירה

מגרשים

באר שבע - דימונה

למכירה

מגרשים

מגרש 20 דונם לתעשייה למכירה באזור הדרום

מגרש 20 דונם לתעשייה למכירה באזור הדרום

2019-02-15-01- דימונה

קוד נכס מספר :

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

, ליד דימונה למכירה מגרשלתעשייה בן 20 דונם עם טב"ע לתעשייה כבדה מחיר מבוקש 850 אלף שח לדונם מתאים גם למפעל ליצור בטון הוא לייצור מוצרי בנייה המגרש קרוב מאוד לתחנת הרכבת דימונה

bottom of page