בראשון לציון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

משרדים

קומת משרדים - בקומת הקרקע אולמות ליצור לאחסנה וגם לתעשייה קלה - מבני עצמאי להשכרה בראשון לציון

להשכרה

מבני משרדים עצמאי

בראשון לציון

2500 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

קומת משרדים - בקומת הקרקע אולמות ליצור לאחסנה וגם לתעשייה קלה - מבני עצמאי להשכרה בראשון לציון

קוד נכס

בראשון 9

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה