למכירה

נכסים מניבים

באשדוד

למכירה

נכסים מניבים

חנויות  למכירה באשדוד - נכס מניב

חנויות למכירה באשדוד - נכס מניב

באשדוד למכירה נכס מניב מסחרי.
סה"כ  שטח של  1300 מ"ר מסחרי מניב
כל השטחים מושכרים.
מחיר מבוקש 25 מיליון  ש"ח

0121122020 באשדוד

קוד נכס

1300 מ"ר

גודל

25 מיליון

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה