להשכרה

מוסכים

בבני ברק

להשכרה

מוסכים

מבנה למוסך להשכרה באזור התעשייה בני ברק

מבנה למוסך להשכרה באזור התעשייה בני ברק

מבנה תעשייה בין 200 מ"ר באזור התעשייה הצפוני של בני ברק בגודל של כ 200 מ"ר

2019-02-06-01- בני ברק

קוד נכס

200 מ"ר

גודל

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה