למכירה

מגרשים

בדימונה

למכירה

מגרשים

למכירה 20 דונם בדימונה. לתעשייה

למכירה 20 דונם בדימונה. לתעשייה

למכירה 20 דונם בדימונה. לתעשייה כבדה, מתאים גם למפעל בטון קרוב מאוד לתחנת רכבת

05-27-02-2019- בדימונה

קוד נכס

גודל

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה