להשכרה

מגרשים

בתל אביב

להשכרה

מגרשים

חדש - להשכרה מגרש לתצוגת או מכירת רכבים או שטפת רכבים בתל אביב

חדש - להשכרה מגרש לתצוגת או מכירת רכבים או שטפת רכבים בתל אביב

מגרש לתצוגת רכבים למכירה בתל אביב. מגרש להשכרה עם חשיפה אדירה בתל אביב מגרש אספלט פתוח עם תשתיות כיבוי-אש ומגודר . יש גם משרדים של כ- 25 מ״ר. התב״ע של המגרש מחסן/אחסנה פתוחה. ניתן גם בשימוש חורג (בתשלום נוסף של היטל השבחה מול העירייה כ5,800שח לחודש כדי לקבל רישיון עסק) חניון/שטיפה/סחר רכבים/התקנות/חומרי בניין וכו׳.

04-29-01-2019 תל אביב

קוד נכס

גודל

24 ש"ח למר

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה