למכירה

מגרשים

בבית שמש

למכירה

מגרשים

למכירה באזור התעשייה של בית שמש כ 11 דונם לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשייה אם אופציה לבניה של שני מפלסים אם גישה ישירה

למכירה באזור התעשייה של בית שמש כ 11 דונם לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשייה אם אופציה לבניה של שני מפלסים אם גישה ישירה

למכירה באזור התעשייה של בית שמש הר טוב בית 2 מגרשים של כ 5.5 דונם כל אחד צמודים ובגודל כולל של כ 11דונם לאחסנה ,ללוגיסטיקה, לתעשייה, או לכל שימוש מותר על פי התב"ע מחיר אטרקטיבי. מגרש יפה ופינתי עם גישה מעולה וחשיפה מויצוינת

בהר טוב 28.04.2021

קוד נכס

גודל

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה