להשכרה

מגרשים

באשדוד

להשכרה

מגרשים

מגרש  להשכרה, באשדוד לתעשייה לוגיסטיקה או אחסנה פתוחה. המגרש אינו מרוצף אבל מגודר, נגיש ,ומגודר

מגרש להשכרה, באשדוד לתעשייה לוגיסטיקה או אחסנה פתוחה. המגרש אינו מרוצף אבל מגודר, נגיש ,ומגודר

מגרש המשתרע על 10 דונם, לתעשייה באשדוד , מיועד לתעשייה , אחסנה פתוחה,אחסון רכבים למכירה, או כל שימוש אחר. המגרש נגיש מאוד וניתן לשכירות ארוכת תווך במחיר נוח .

אשדוד 213119

קוד נכס

גודל

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה