להשכרה

מבני תעשייה

נצרת עלית

להשכרה

מבני תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או לוגיסטיקה להשכרה

מבנה תעשייה לאחסנה או לוגיסטיקה להשכרה

להשכרה מבני תעשיה בנצרת לשימוש כמרכז לוגיסטי עם אופציה לשימוש למסחר. גודל הנכס 4000 מטר

2019-02-15-02- נצרת עלית

קוד נכס

4000 מ"ר

גודל

מחיר

קוד נכס מספר :

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה