בראשון לציון

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

  - למכירה מיידית  מבנה תעשייה בראשון לציון ,מבני תעשייה לוגיסטיקה למכירה עם כניסה מיידית על שטח של כ  3100 מ"ר

למכירה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

3100 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

- למכירה מיידית מבנה תעשייה בראשון לציון ,מבני תעשייה לוגיסטיקה למכירה עם כניסה מיידית על שטח של כ 3100 מ"ר

קוד נכס

02-01-2020 ראשון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה