בצור יגאל

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

להשכרה מבנה 700 מ בצור יגאל

להשכרה

מבנה תעשייה

בצור יגאל

700 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

להשכרה מבנה 700 מ בצור יגאל

קוד נכס

2019-02-08-01- צור יגאל

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה