בחולון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה בחולון כולל 150 מ"ר משרדים

להשכרה

מבנה תעשייה כ 500 מר

בחולון

כ 500 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה בחולון כולל 150 מ"ר משרדים

קוד נכס

2019-01-19-03- חולון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה